Mercedes-Benz oslavuje 130 rokov pôsobenia v motoristickom športe3. Júl 2024

Úspechy v motoristickom športe patria do DNA značky Mercedes-Benz rovnako, ako samotné luxusné, športové autá. Už prvé preteky automobilov v histórii pred 130 rokmi vyhrali dve vozidlá s motorom na základe licencie Daimler. Medzi návštevníkmi pretekov automobilov z Paríža do mesta Rouen 22. júla 1894 bol aj priekopník mobility Gottlieb Daimler so synom Paulom. O 20 rokov neskôr Paul Daimler takto spomínal na výsledok pretekov, pre ktoré bolo príznačné aj súperenie rôznych techník pohonu: „Na miesto pretekov sa hrnul obrovský dav ľudí, ktorí si chceli pozrieť toto výnimočné divadlo. Pretekárske vozidlá sa od seba podstatne líšili svojím tvarom, druhom aj veľkosťou. Ťažké parné vozidlá s prívesmi a ohromnou silou konkurovali ľahučkým trojkolesovým parným vozidlám a tie zase benzínovým vozidlám. […] Sami sme vo vozidle sprevádzali preteky. Bolo to zvláštne divadlo. Tieto principiálne rozdielne typy vozidiel si merali sily v rýchlosti: strojmajstri ťažkých parných vozidiel sa potili, boli zaprášení sadzou, s obrovskou námahou sádzali palivový materiál. Vodiči malých parných trojkolesových vozidiel neustále sledovali tlak a hladinu vody v malých, umelecky vložených rúrových kotloch a regulovali zapaľovanie oleja. Na rozdiel od nich, vodiči benzínových a petrolejových vozidiel pokojne sedeli na sedadle vodiča a občas použili páčku, akoby jazdili z čistého potešenia – bolo to celkom jedinečné porovnanie, na ktoré do smrti nezabudnem.“ Paul Daimler, vtedajší technický riaditeľ spoločnosti Daimler Motoren v roku 1914.

Od tejto diaľkovej jazdy sa táto značka naďalej zapisovala do histórie motoristického športu v rozličných kategóriách. K mnohým výročiam, ktoré budeme oslavovať v roku 2024, patrí aj víťazstvo v pretekoch Targa Florio v roku 1924, teda spred sto rokov, ako aj prvý štart vozidla Mercedes-Benz W 25 pred 90 rokmi na okruhu Nürburgring na pretekoch Eifelrennen v roku 1934 – bola to premiéra „strieborného šípu“.

Koncernový archív Mercedes-Benz pri príležitosti výročia pôsobenia tejto značky v motoristickom športe výrazne rozšíril sekciu histórie motoristického športu v digitálnom multimediálnom archíve a v systéme pre rešeršovanie M@RS. Tento archív má novú štruktúru a lepší vzhľad – kompletné detailné informácie sú dostupné najprv pre časové obdobie od roku 1894 do roku 1955. Ďalšie doplnenia budú nasledovať postupne. Okrem známych rubrík ako Vodiči, Vozidlá či Preteky, Rely a Rekordné jazdy bola do systému zakomponovaná nová časť, konkrétne štvrtá, prepracovaná kategória pod označením Epochy, pretekárske seriály, majstrovstvá. Úvodné texty a priradenie relevantných vozidiel, vodičov a úspechov tu vytvárajú počiatočný prehľad o histórii motoristického športu značky Mercedes-Benz. Vďaka tomu je systém M@RS, ktorý je už veľa rokov považovaný za ideálny príklad archívnej a mediálnej databanky, ešte prívetivejší pre používateľa