Reality

Luxusný komerčný priestor (dlhodobo prenajatý) na predaj

Priestor Plocha Nájom Nájom Zmluva
Fyzioterapia č.1 242,15 1100 1100 od 2012
do 31.8.2024
Pekáreň č.2 32,95 164,75 1 rok
Priestor-prázdny č.3 14,96
Maltezer č.4 34,91 od 2001
Maltezer č.5 50,00 350 350  
Autoškola č.6 64,00 235,80 235,80 od 2004
do neurčito
Celkom mesačne 438,97 1.685,80 € 1.850.55 €
Celkom ročne 20.229,6 € 22.206,60 €

 

Celková plocha: 438.97

Studený mesačný nájom: netto  1.850,55 €
Studený ročný nájom: netto  22.206,60 €

Novostavba: 1998/1999
Situovanie: Stredné Sasko, 14 km do centra Chemnitz (ca 250tis. obyvateľov)
Poschodie: celé prízemie
Jednotka č.: 1-6
Vykurovanie: ústredné plynové kúrenie
Fond opráv: 38.777 € (percentuálne podiel k ploche patrí vždy novému majiteľovi)
Parkovanie: 3 parkovacie miesta (možnosť dokúpiť ďalšie)

Priestor č.1 (Fyzioterapeut):
Nájom sa zvyšuje pravidelne každý rok na konci augusta.
1.rok = 9.744 €         (812 € mesačne)
2.rok = 10.800 €      (900 € mesačne)
3.rok = 11.400 €      (950 € mesačne)
4.rok = 12.000 €      (1000 € mesačne)
5.rok = 13.200 €      (1100 € mesačne- aktuálny nájom)

Majiteľ nehnuteľnosti investoval v roku 2012 ca 30.000 € do úprav priestorov pre fyzioterapeuta. Ten sám investoval do vybavenia ca 80.000 €. Má veľký záujem zostať v priestore, resp. predpokladá, že po určitej dobe podnikania by si celý priestor rád odkúpil (predbežná dohoda je za ca 750 €/ m², t.j. 750×242=181.500 € )

Priestor č. 2 (Pekáreň):
Dlhodobá spolupráca, stály príjem z nájmu. Možnosť odkupu samostatného priestoru za 23.000,- €

Priestor č.4,5 (Maltezer):
Dlhodobá spolupráca a obojstranný záujem o pokračovanie aj v budúcnosti. Priestor ťaží z výborného situovania v centre mesta. Hneď oproti je veľké gymnázium. Možnosť samostného odkupu za 69.000,- €

Priestor č.6 (Autoškola):
Dlhodobá spolupráca a obojstranný záujem o pokračovanie aj v budúcnosti. Autoškola výborne využíva situovanie priestoru hneď oproti gymnáziu a tak veľmi elegantne oslovuje začínajúcich mladých vodičov.

Predajná cena: 295.000,- €                    Bližšie info na tel: + 421 908 148 402