Pohodlné nabíjanie a platenie s Mercedes me Charge3. Február 2020

Produktová a technologická značka EQ ponúka s Mercedes me rozsiahle služby pre elektrickú mobilitu súčasnosti a budúcnosti. Medzi hlavné služby a funkcie luxusných, športových automobilov Mercedes-Benz EQC (kombinovaná spotreba prúdu: 25,0 – 22,4 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km, podľa WLTP) patrí okrem predklimatizovania aj navigácia optimalizovaná pre EQC a služba Mercedes me Charge. Prostredníctvom navigácie optimalizovanej pre EQC zákazníci Mercedes-Benz rýchlo nájdu verejné nabíjacie stanice, získajú cez Mercedes me Charge pohodlný prístup k nabíjacím stojanom rozličných poskytovateľov a budú ťažiť z integrovanej platobnej funkcie s jednoduchým vyúčtovaním aj na staniciach IONITY, európskej siete rýchlonabíjacích staníc. Cieľom je pohodové, nekomplikované cestovanie s transparentnosťou a istotou pri plánovaní. Služba Mercedes me Charge a balík IONITY budú na Slovensku dostupné v druhom kvartáli 2020. Majitelia elektrických vozidiel a vozidiel dobíjateľných zo siete vybavených infotainmentom MBUX budú mať možnosť dodatočného dovybavenia službou Mercedes me Charge.

Vodiči luxusných, športových automobilov Mercedes-Benz EQC alebo hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete s najnovšou generáciou infotainmentu MBUX (Používateľský zážitok Mercedes-Benz) získajú na želanie prostredníctvom služby Mercedes me Charge prístup k jednej z najväčších nabíjacích sietí na svete s 300 rôznymi prevádzkami verejných nabíjacích staníc v Európe (v mestách, nákupných strediskách, na parkoviskách, diaľniciach atď.). Navigácia optimalizovaná pre EQC uľahčuje zákazníkom Mercedes-Benz vyhľadávanie týchto staníc. Pohodlný prístup k nabíjacím stojanom sa uskutočňuje cez nabíjaciu kartu Mercedes me Charge, aplikáciu Mercedes me alebo prostredníctvom zobrazenia na multimediálnom displeji vozidla. Nie je potrebná registrácia na jednotlivých nabíjacích staniciach: okrem jednoduchej autentifikácie profitujú zákazníci aj z integrovanej funkcie platby s jednoduchým zúčtovaním po jednorázovom zadaní spôsobu platby. Každé nabíjanie sa automaticky započíta do mesačného vyúčtovania v prehľadnej faktúre. Zároveň je dosiahnutá transparentnosť, nakoľko zákazník vie dopredu za akú cenu na jednotlivych staniciach elektromobil nabije.