Mercedes-Benz S rozpoznáva, čo má autonómne vozidlo v pláne4. Február 2019

Významným prvkom mobility budúcnosti bude autonómne jazdenie. Mercedes-Benz považuje empatiu a dôveru za kľúčové faktory akceptovania autonómne jazdiacich vozidiel. Aby ľudia dokázali vložiť dôveru do stroja, musia vedieť jednoznačne a intuitívne rozpoznať, čo má autonómne vozidlo v úmysle. Túto „dôveru založenú na informáciách” skúma Mercedes-Benz pomocou „kooperatívneho vozidla”.

Kooperatívne vozidlo založené na luxusnom, športovom aute Mercedes-Benz S disponuje 360-stupňovou svetelnou signalizáciou. Tyrkysové svietidlá na streche indikujú autonómny jazdný režim a informujú okolie o ďalšom dianí. Permanentne svietiace svetlo indikuje, že vozidlo je v autonómnom jazdnom režime, nezávisle od toho, či vozidlo jazdí alebo stojí. Pomalé blikanie znamená, že vozidlo brzdí. Rýchle blikanie oznamuje, že vozidlo sa o chvíľu pohne.

Okrem toho sa na tomto luxusnom, športovom aute testujú aj alternatívne svetelné koncepty: tyrkysové svetelné pásy v čelnom skle, maske chladiča, svetlometoch, spätných zrkadlách a v spodnej časti okien označujú autonómny jazdný režim a informujú tak chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky o tom, že vozidlo sa pohybuje po ceste v autonómnom režime. Malé rady bodových svietidiel na streche signalizujú ostatným účastníkom cestnej premávky, že vozidlo ich zaregistrovalo. Systém zabliká len na tých chodcov a cyklistov, ktorých trasa križuje dráhu vozidla. Kooperatívne vozidlo pritom napodobní prirodzený očný kontakt, ktorý by prebiehal medzi vodičom a chodcom.

Kooperatívne, luxusné, športové auto Mercedes-Benz S informuje svoje okolie už v momente uvedenia do prevádzky, zatiaľ čo je stále zaparkovaná. Svetelné pásy tiahnuce sa okolo celého vozidla vytvárajú odpovedajúci svetelný signál. Vonkajšie spätné zrkadlá sa odklopia, najskôr sa zdvihne zadná časť a nakoniec predok vozidla. Tieto pohyby pripomínajú živú bytosť, ktorá sa prebúdza a vstáva. Tým sa stáva komunikácia pre ľudí intuitívna.

Výsledky štúdie ako výber 360-stupňovej komunikácie či výber tyrkysovej farby pre signalizačné svietidlá, Mercedes-Benz dáva vo forme odporúčania aj spoločnosti SAE International vyvíjajúcej normy a štandardy v oblasti mobility.